علیرضا پناهی وفا (مجری)

علیرضا پناهی وفا

  

عزابگیر بقیع روضه خوان تو رفته                            

زبان بگیر به شیون زبان تورفته

 

صدای وای حسینش به گوش می آید                     

اگرچه صاحب آه و فغان تو رفته

 

چهار قبر خیالی به خاک تو پیداست                  

نشانه هاست به جا ونشان تورفته

 

به یاد مادر عشق وادب بزن ناله                            

شکوه ناب ولا روح و جان تورفته

 

قسم به نوحه ی زیبای برلبش قلبم                       

تپیده باغم تو  با روان تورفته

 

روان و روح تو و مادر وفاآنجاست                             

که روی نیزه سرعاشقان تورفته

 

سری به نیزه بلنداست وپای نی زینب                      

هزار آه که با دشمنان تورفته

 

نوای بانوی احساس ذکرالعجل است                 

دعای ندبه بخوان  ندبه خوان تورفته

(حسين ايماني)

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت   توسط غریب  |